back

15 жовтня 2014

Адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО

Постановою КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» запроваджено щомісячну адресну допомогу переселенцям для покриття витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

1.Кому надається грошова допомога

Грошова допомога надається громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції, а також стоять на обліку в органах соціального захисту населення.

2.Хто призначає і виплачує грошову допомогу

Призначення та виплату грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою уповноваженого представника сім’ї.

3. На який термін надається грошова допомога

Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більше ніж шість місяців.

Особам працездатного віку допомога призначається на два місяці. Для одержання допомоги у встановлених розмірах на наступний період особи працездатного віку мають працевлаштуватися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості. Якщо працездатний член сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувався, або перебуває у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції і фактично не працює, розмір допомоги для цих осіб на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

4. У якому розмірі надається грошова допомога

Грошова допомога надається у таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти)- 884 гривні на одну особу (члена сім‘ї)

- для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу ( члена сім‘ї)

Загальна сума допомоги на сім‘ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім‘ї та не може перевищувати 2400 гривень.

5. Перелік документів для призначення грошової допомоги

Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім‘ї звертається до управління соціального захисту із відповідною заявою та пред‘являє паспорт громадянина України та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про одруження;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- письмова заява довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику від інших членів сім’ї;

- згода на обробку персональних даних.

6. Яким чином виплачується грошова допомога

Грошова допомога перераховується органом соціального захисту населення на рахунок в установі уповноваженого банку.

7. В яких випадках допомога не призначається

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

- будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції

- у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції.

- будь-хто з членів сім’ї має на депозитному рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для отримання довідки про взяття на облік повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до управління соціального захисту населення та пред’являє паспорт громадянина України. Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних персональних даних неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з ним, відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».