Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://schorsadm.cg.gov.ua/old
back

16 січня 2016

Як діяти, якщо ви вирішили оголосити страйк

Хронічна невиплата заробітної плати, порушення умов колективних договорів призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та страйків.

Страйк в українському законодавстві розглядається як вища форма розвитку колективного трудового спору, і до початку страйку обов'язково необхідно здійснити систему заходів по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), спрямованих на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»:

1. Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин повинні стосуватись:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

2. Працівники формують свої вимоги до роботодавця. Вимоги затверджуються на загальних зборах (конференції) трудового колективу або шляхом збору підписів. Вимоги оформляються відповідним протоколом та направляються керівнику підприємства. Одночасно із затвердженням вимог працівники повинні визначити орган, що буде представляти їхні інтереси на переговорах з роботодавцем та при проведенні примирних процедур.

3. Роботодавець або уповноважений ним орган у триденний строк зобов'язаний відреагувати на вимоги працівників і повідомити їхньому представникові про результати розгляду висунутих вимог. Якщо питання про задоволення вимог працівників виходить за межі повноважень роботодавця, він протягом трьох днів повинен переадресувати отриманий документ у відповідну інстанцію управління, яка має право прийняття рішення по суті. Загальний строк розгляду вимог не повинен перевищувати тридцяти днів.

4. Якщо роботодавець не відреагував протягом установленого часу, повністю або частково відмовив у задоволенні вимог, працівники можуть ухвалити рішення щодо вступу в колективний трудовий спір.

5. Після ухвалення рішення щодо вступу в колективний трудовий спір представники найманих працівників зобов'язані в триденний строк письмово повідомити роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем розташування підприємства та Національну службу посередництва і примирення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

6. Після реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) в установленому законом порядку спір розглядається примирною комісією або трудовим арбітражем залежно від змісту висунутих вимог. Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирних процедурах.

Рішення про оголошення страйку на підприємстві, організації приймається за поданням виборного органу первинної профорганізації загальними зборами шляхом голосування. У поданні виборного органу первинної профорганізації викладаються вимоги найманих працівників, які були предметом колективного трудового спору (конфлікту), причини, через які примирні процедури не вирішили колективний трудовий спір (конфлікт), вказуються причини неможливості вирішення розбіжностей між сторонами, крім проведення страйку.

Рішення приймається загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування й вважається прийнятим, якщо більшість найманих працівників або 2/3 делегатів конференції.

Орган, що очолює страйк, зобов'язаний:

– письмово попередити роботодавця не пізніше, ніж за 7 днів до початку страйку, а у випадку ухвалення рішення про страйк на безперервному діючому виробництві – за 15 днів.

Страйки, оголошені без дотримання положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» можуть бути визнані судом незаконними. Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, притягаються до адміністративної та дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.