Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://schorsadm.cg.gov.ua/old
back

23 лютого 2017

Сплата авансових внесків при пред’явленні виконавчих документів

5 жовтня 2016 року набрали чинності новий Закон України «Про виконавче провадження», та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Однією із новел нового ЗУ «Про виконавче провадження» є сплата авансового внеску при пред'явленні виконавчих документів до виконання. Так, відповідно до частини 2 статті 26 Закону, до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

Стосовно визначення розміру авансового внеску за судовими рішеннями про забезпечення позову слід зазначити, що оскільки резолютивна частина такого судового рішення не передбачає наявність суми, яка підлягає стягненню, за такою категорією виконавчих документів стягується авансовий внесок - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

При надходженні виконавчих документів, за якими обов’язок стягнення є солідарним, авансовий внесок сплачується стягувачем по кожному виконавчому документу у встановленому частиною 2 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» розмірі.

Необхідно зауважити, що від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про: стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; стягнення аліментів; відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Незалежно від характеру стягнення за виконавчим документом, від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.

Слід звернути увагу, що, виходячи з аналізу положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування за своєю політико-правовою природою не є органами державної влади, а є представницькими органами місцевого самоврядування, а тому не звільняються від сплати авансового внеску.

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим.

Необхідно звернути увагу, що у разі якщо стягувачем подано заяву про відкриття виконавчого провадження до набрання чинності новим Законом України «Про виконавче провадження» несплата авансового внеску це не є підставою для направлення стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання, при цьому моментом подання заяви вважається дата передачі заяви особисто або до поштового відділення.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 3 розділу 5 Інструкції з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016_ № 2832/5) (далі – Інструкції з організації примусового виконання рішень) авансовий внесок стягувача є коштами виконавчого провадження, які використовуються для організації та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про виконавче провадження» на стадії розподілу коштів, що були стягнуті з боржника, у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій. Відповідно до пункту 3 розділу 5 Інструкції з організації примусового виконання рішень авансові внески стягувачів використовуються виконавцем для здійснення витрат виконавчого провадження в порядку, визначеному пунктом 17 розділу VІІ цієї Інструкції. Якщо стягнуті з боржника витрати виконавчого провадження були здійснені за рахунок авансового внеску стягувача, ці кошти перераховуються стягувачу як повернення авансового внеску.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про виконавче провадження» після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом.

Частиною 1 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено вичерпний перелік підстав, коли виконавець повертає виконавчий документ стягувачу, а частиною 1 статті 39 передбачено вичерпний перелік підстав для завершення виконавчого провадження.

У разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску. Про використання авансового внеску виконавець готує звіт, в якому наводить перелік витрат виконавчого провадження, які було здійснено за рахунок авансового внеску, із зазначенням сум коштів, які було сплачено на фінансування кожної з витрат. Звіт про використання авансового внеску підписується виконавцем та залишається в матеріалах виконавчого провадження. При поверненні виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», звіт про використання авансового внеску надається стягувачу на його письмову вимогу.

Варто звернути увагу, що відповідно до частини 2 статті 60 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про їх передачу стягувачу, виконавець повертає зазначені предмети боржникові, про що складає акт, і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає.

Отже, авансовий внесок при пред’явленні виконавчого документа до виконання не є платою за прийняття виконавчого документа до виконання, а є авансуванням витрат, які виконавець понесе при здійсненні примусового виконання рішення суду. Законодавством передбачено повернення невикористаної частини авансового внеску стягувачу у разі повернення виконавчого документа без виконання з підстав, передбачених частиною 1 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» а також у разі завершення виконавчого провадження з підстав, передбачених частиною 1 статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» (крім п.6 ч.1 ст. 39). Саме авансовий внесок підлягає стягненню в першу чергу при розподілі сум, стягнутих виконавцем з боржника. Чинним законодавством також передбачена можливість стягувача проконтролювати використання авансового внеску державним виконавцем.

Реквізити для сплати авансового внеску при пред’явленні виконавчих документів до Сновського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області: Сновський районний ВДВС ГТУЮ у Чернігівській області р/р 37110001000177, код 34376827,банк: Державна казанчейська служба України, м.Київ, МФО 820172.