Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://schorsadm.cg.gov.ua/old
back

16 червня 2017

Погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку (стаття 129-1 Конституції України).

Відповідно до пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» заборгованість за судовими рішеннями підлягає погашенню у такій черговості:

у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника;

у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов'язаними з трудовими правовідносинами;

у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (стаття 95 Конституції України).

Законами Про Державний бюджет України щорічно передбачаються кошти для погашення заборгованості.

Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 03.09.2014 затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.

Цей Порядок визначає механізм обліку, інвентаризації та погашення заборгованості за виконавчими документами та судовими рішеннями, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація; юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства.

Відповідно до зазначеного Порядку, рішення подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.

Заявник має подати до органів державної виконавчої служби:

заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

копію паспорта громадянина України.

Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто або через представника, повноваження якого оформлені належним чином, до відповідного головного управління юстиції, або направлені поштою.

Не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження рішення до органу державної виконавчої служби заявнику надсилається повідомлення про прийняття рішення до обліку .

Рішення вносяться до кожної з черг за датою їх надходження до органу державної виконавчої служби та після прийняття до обліку вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.

Заявнику гарантується доступ до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою — у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазаначається адреса відповідного веб-сайта в ґінтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, прийняті органами державної виконавчої служби виконавчі документи та рішення суду передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості за ними.

Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.