Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://schorsadm.cg.gov.ua/old
back

06 червня 2018

Порядок  отримання витягів з Державного реєстру

актів  цивільного стану

Запровадження з 20 грудня 2008 року Державного реєстру актів цивільного стану громадян стало знаменною подією у діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану України.

Метою запровадження Реєстру є, зокрема, створення єдиної системи обліку актів цивільного стану громадян, ефективне використання його даних для забезпечення прав та інтересів особи. Тобто, громадянин зможе отримати необхідний документ про реєстрацію актів цивільного стану безпосередньо при зверненні до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, не залежно від місця проживання, що, в свою чергу, покращує оперативне та якісне обслуговування громадян, надання їм необхідної правової допомоги. При надісланні поштовим зв'язком заяви, на якій справжність підпису заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, шо підтверджують родинні чи сімейні стосунки, відповідним чином засвідчені, витяг з Реєстру надсилається заявнику поштовим зв'язком.

Оформити заявку на повторну видачу документів про державну реєстрацію актів цивільного стану можна також лише у декілька кліків, скориставшися відповідним сервісом «Он-лайн будинок юстиції Міністерства юстиції України» за посиланням https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/zayava/, а також на порталі «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» http://dracs.minjust.gov.ua, громадяни можуть записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний час, задати питання в онлайн режимі, подати заяви на реєстрацію актів цивільного стану.

Так, фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Крім того, витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

- другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;

- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно з договором особистого страхування життя, є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа.

- особі,  що  згідно  із  кредитним  договором є кредитором, за
умови  пред’явлення  договору, паспорта або паспортного документа;

 - особі,  що  є  власником  або користувачем земельної ділянки,
суміжної  із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
спадкодавця,  за  умови  пред’явлення  відомостей  про  кадастрові
номери   земельної   ділянки  спадкодавця  та  суміжної  земельної
ділянки,  паспорта або паспортного документа.

Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру та документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру, яка становить 73,00 грн. 

Особи, що звернулись за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; особи, що звернулись за видачею витягу для отримання допомоги на поховання та особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові мають право на безоплатне отримання витягу з Реєстру.

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право також суди  (судді),  органи досудового розслідування, нотаріуси та
інші  органи  державної  влади  (посадові особи), органи місцевого
самоврядування  (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням  ними  повноважень,  визначених  актами законодавства; реєстратори,   дипломатичні   представництва  та  консульські
установи  України  у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених
актами законодавства;     адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих  закладів  щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають  у  зазначених  закладах.

Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку та завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою.

У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі подання заяви особою, що не має права на отримання витягу; непред’явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі; відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі необхідних відомостей.

Реєстратор видає витяг з Реєстру чи приймає рішення про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.   

Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Спеціаліст Сновського р/в ДРАЦС

ГТУЮ у Чернігівській області                                                      Ніколаєва І.А.