Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://schorsadm.cg.gov.ua/old
back

Управління соціального захисту населення інформує

27 грудня 2018

ЩОДО ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

 

В  листопаді 2015 року Верховна Рада України прийняла  Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» (від 05.11.2015 № 761-VIII), який містить низку положень, що висувалися асоціаціями мігрантів і на необхідності яких наполягали фахівці. Серед них варто відмітити такі:

Дія Закону поширюється на всіх працівників-мігрантів (ст. 2), у т. ч. й на тих, хто працює неформально, а не лише на працевлаштованих за трудовим договором/контрактом.  

Серед напрямів державної політики у сфері трудової міграції, (крім вже узвичаєного захисту прав, укладання міжнародних договорів чи протидії нелегальній міграції) знаходимо «створення умов для повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів та членів їхніх сімей».

Держава зобов’язується сприяти задоволенню національно-культурних, освітніх та мовних потреб трудових мігрантів, забезпечує реалізацію конституційного права на обов’язкову загальну середню освіту трудових мігрантів і членів їхніх сімей.

Особливої уваги заслуговує  стаття 8 цього Закону  «Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист», якою передбачено наступне:

1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законами України.

3. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяльність у державі перебування до набрання чинності цим Законом, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових мігрантів та членів їхніх сімей.

 Кабінет Міністрів України видав розпорядження від 12 квітня 2017 року № 257-р  «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей».

З метою його виконання управління соціального захисту населення  райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості здійснює на постійній основі  інформування трудових мігрантів, які повернулися в Україну, з питань зайнятості, провадження підприємницької діяльності та соціального захисту. 

Районний центр зайнятості  здійснює працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну з урахуванням рівня їх освіти, професійного досвіду, кваліфікації та потреб ринку праці.

За більш детальною інформацією можете звертатися до районного центру зайнятості  та до управління соціального захисту населення за адресою:             м. Сновськ, вул. Гомельська, 26 (кабінет №  15, телефон: 2-13-38).