back

До уваги роботодавців!

12 вересня 2019

Колективний договір є ефективним механізмом узгодження інтересів сторін на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та господарювання. Він  регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі та організації. У зв’язку зі змінами  законодавства, що визначає вимоги до перебігу цих відносин, необхідно своєчасно вносити відповідні зміни до колективного договору.

Порядок внесення змін до колективного договору обумовлює Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII.

Під час внесення змін до колективного договору слід відобразити основні нововведення в оплаті праці, що діють на дату внесення змін.

Усі зміни до колективного договору підлягають повідомній реєстрації.

Колективний договір та зміни до нього набирають чинності з дня їх підписання або з дня, визначеного сторонами колективного договору.

Однак навіть тоді, коли зміни своєчасно не внесені в колективний договір, роботодавець має обов’язково дотримувати норм і гарантій, встановлених законодавством.

Звертаємо увагу, що на національному рівні 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, тобто угоди та колективні договори мають бути приведені до норм Генеральної угоди.

З цією метою, під час колективних переговорів рекомендуємо ініціювати включення до територіальних угод та колективних договорів наступні положення щодо:

       - забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок на період до 2021 року затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року № 634- р;

       - зменшення гендерного розриву в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року №273.

       -  соціального захисту ветеранів праці, учасників бойових дій та людей похилого віку;

       -  заходів з профілактики захворювань у виробничому середовищі, недопущення дискримінації працівників, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз;

       - забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам відповідно до норм статті 20 Закону України  «Про охорону праці».

З метою запобігання виникненню трудових спорів рекомендуємо керівникам та головам профспілкових організацій підприємств, установ та організацій міста і району переглянути та осучаснити  діючі колективні договори з урахуванням змін трудового законодавств або укласти нові замість договорів, термін дії яких минув; роботодавцям та трудовим колективам підприємств, де колективні договори неукладені – як найшвидше укласти колективні договори.

Крім того, доводимо до відома, що 31 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019-п

Постановою затверджено нову редакцію Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

У разі виникнення питань звертайтесь у сектор праці, кадрової, правової роботи та контролю за призначенням пенсій управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації, кабінет № 8, або  за телефоном 2-13-38.