13 жовтня 2017

Історія архівної установи

Розвиток історії архівів у районах розпочався у 30-х роках 20 століття. Після ліквідації округів і переходом на районну систему управління, створюються районні і міські архіви при районних і міських радах. У грудні 1938 року відбулася передача архівів у відання НКВС.

Важливе значення у поліпшенні архівної справи в Україні мала постанова РНК УРСР від 10 січня 1941 року «Про переведення державних архівів з місцевих бюджетів на республіканський бюджет УРСР».

Відповідно до Постанови Ради Міністрів України від 3 січня 1959 року №20 " Про затвердження Положення про районні і міські архіви" архівні установи із системи МВС УРСР були передані у відання органів виконавчої влади.

У 1992 році, у зв'язку з утворенням районних державних адміністрацій, районні архіви було реорганізовано у архівні відділи райдержадміністрацій ( в 1994-1995 рр. архівні відділи районних рад народних депутатів).

Архівний відділ Щорської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації. З грудня 2008 року архівний відділ має статус юридичної особи.

До 1980 року державний районний архів знаходився в приміщенні райвиконкому по вул. Щорса, 40. До березня 2013 року – у приміщенні Щорської міської ради, в одноповерховому дерев’яному будинку по вулиці Карла Маркса, 5, історичній будівлі, в якій у січні 1918 року містилась перша Рада робітничих, селянських і солдатських депутатів.

Наразі відділ розміщений в будинку по вул. К.Маркса, 9. Приміщення архівного відділу складається з робочої кімнати площею 15,2 кв.м. і чотирьох архівосховищ площею 79,5 кв.м. (документи розміщені на стелажах протяжністю 358 пог.м.). Крім архівного відділу в даному будинку розташовані: архітектура, центр надання адміністративних послуг. Комплектують архівний відділ документами Національного архівного фонду місцевого значення 45 установ міста та сіл району (до 2013 року 47).

В архівному відділі райдержадміністрації зберігається 161 фонд (у т.ч. 27 фондів періоду незалежності), з них управлінської документації постійного зберігання -156 фондів, особового походження – 4 фонди, з особового складу – 1 фонд (документи з особового складу містять також ще 2 фонди управлінської документації), 1 фонд - фотодокументи.

На сьогоднішній день на обліку знаходяться 22720 од.зб. за 1943-2012 роки ( в т.ч. 67 справ особового походження); 76 справ з особового складу, фотодокументів 121 од.зб.

До систематичного каталогу внесено 1336 тематичних карток.

В архівному відділі постійно експонуються виставки, є підбірка виставкових матеріалів з різної тематики.

Штатна чисельність працівників – 2 (2017 рік).

Керівники архівного відділу:

Щербакова Тетяна Федорівна по серпень 1985 року

Коршун Ольга Василівна з серпня 1985 року по листопад 2008 року

Колодюк Ірина Миколаївна з листопада 2008 року по теперішній час