back

01 червня 2020

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівської області на 2020-2022 роки.

 

Департаментом соціального захисту населення розроблено проєкт Програми забезпечення житлом учасників  антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та  членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівської області на 2020-2022 роки, який був затверджений рішенням двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання 12 травня 2020 року.

 

Станом на 01.01.2020 за місцем проживання на квартирному обліку  громадян, що потребують поліпшення житлових умов, у Чернігівській області перебувають 532 учасники АТО/ООС та 36 родин внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку  і потребують  забезпечення їх житлом.

 

Виконання Програми буде здійснюватися:

 

Ø шляхом тісної співпраці між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у пошуку рішень, направлених на реалізацію права на забезпечення житлом, в тому числі шляхом можливого виділення земельних ділянок для відповідної забудови; 

 

Ø шляхом співпраці із  забудовниками, що беруть участь у процесі забезпечення житлом учасників АТО/ООС та членів їх сімей;

Ø шляхом формування органами місцевого самоврядування фондів соціального житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, 

 

Ø шляхом надання фінансової допомоги учасникам АТО/ООС, які придбавають за власні кошти житло, в розмірі 50,0 тис. гривень за рахунок коштів обласного бюджету.

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачаються в державному, обласному та місцевих бюджетах на відповідний рік, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Виконання завдань, передбачених Програмою, забезпечить досягнення наступних результатів:

 

- реалізація права на житло учасниками АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб;

 

- зменшення кількості осіб, які за місцем проживання перебувають на квартирному обліку із числа учасників АТО/ООС;

 

- створення умов і можливостей для інтеграції переселенців у приймаючі громади.