08 листопада 2013

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЩОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (колишня реєстраційна служба) змінив адресу місцезнаходження.

На даний час реєстрація прав власності на нерухоме майно та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщується за адресою: м. Щорс, вул. Банкова (К.Маркса), буд. 9 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг.

Приймальні дні: понеділок– п’ятниця з 8-00 до 17-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Правова позиція Нотаріальної палати України щодо застосування норм діючого законодавства при передачі нотаріусами реєстраційних справ, документів, що були видані, оформлені або отримані ними під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно суб’єктам державної реєстрації прав, які забезпечують їх ведення.

ІНФОРМАЦІЙНІ та ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ реєстрації права на нерухоме майно

Інформаційна картка адміністративної послуги «Припинення асоціацій органів місцевого самоврядування»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката статуту місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація змін до статуту місцевих асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого cамоврядування»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація місцевих асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Скасування реєстрації статуту територіальної громади на підстави письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого cамоврядування»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Реєстрація змін до статуту територіальної громади»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація статуту територіальної громади»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Припинення організацій роботодавців, їх об’єднань за рішенням з’їзду (конференції) організації, об’єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката статуту організації роботодавців, їх об’єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Реєстрація змін до статутних документів організацій роботодавців, їх об’єднань»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Припинення діяльності профспілок, їх об’єднань за рішенням з’їзду (конференції), загальних зборів відповідно до статуту (положення) профспілки, об’єднання профспілок»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок чи статуту (положення) профспілки, об’єднання профспілок»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Взяття до відома інформації про змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об’єднань профспілок»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Легалізація місцевих і первинних професійних спілок та їх об’єднань на відповідність заявленому статусу, оргланок всеукраїнських профспілок та профспілок іншого статусу»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Припинення діяльності творчих спілок за рішенням загальних зборів (з’їзду, конференції)»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та місцевої творчої спілки, дубліката статуту місцевої творчої спілки»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Перереєстрація (регіональних) місцевих творчих спілок та територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Державна реєстрація регіональних місцевих) творчих спілок та територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Припинення міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Легалізація діяльності шляхом письмового повідомлення про утворення первинних осередків політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Взяття до відома інформації про зміни до назви, керівних органів, їх адреси та місцезнаходження міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, які є юридичними особами»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Реєстрація міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії»

Технологічна картка адміністративної послуги «Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження»

Технологічна картка адміністративної послуги «Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника»

Технологічна картка адміністративної послуги «Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження»

Технологічна картка адміністративної послуги «Видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Технологічна картка адміністративної послуги «Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Інформаційна картка адміністративної послуги «Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Реєстрація громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки»

Технологічна картка адміністративної послуги «Визнання рішення про саморозпуск громадського об’єднання»

Технологічна картка адміністративної послуги «Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення»

Технологічна картка адміністративної послуги «Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання»

Технологічна картка адміністративної послуги «Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання»

Технологічна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки та/або дубліката статуту громадського об'єднання»

Технологічна картка адміністративної послуги «Прийняття письмового повідомлення про утворення громадського об'єднання»

Технологічна картка адміністративної послуги «Реєстрація громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Визнання рішення про саморозпуск громадського об’єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки та/або дубліката статуту громадського об'єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Прийняття письмового повідомлення про утворення громадського об'єднання»

Інформаційна картка адміністративної послуги «Реєстрація громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки»